โรงเรียนบ้านห้วยก้อด
หมู่ที่ 13 ถนนลำปาง-วังเหนือ บ้านทุ่งตุ้น   ตำบลร่องเคาะ  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : Site หรรษา วิทยาการคำนวณ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนริศรา สิงห์เชื้อ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2565,14:58  อ่าน 87 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อ่านถ้อย ร้อยกรอง ทำนองเสนาะ
ชื่ออาจารย์ : ศักดิ์กรินท์ จันทร์บูร์บูณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2565,14:34  อ่าน 100 ครั้ง
รายละเอียด..