โรงเรียนบ้านห้วยก้อด
หมู่ที่ 13 ถนนลำปาง-วังเหนือ บ้านทุ่งตุ้น   ตำบลร่องเคาะ  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : แข่งขันคัดลายมือ ระดับชาติ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิง อวิกา ต่อสนิท
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2562,15:34   อ่าน 456 ครั้ง