โรงเรียนบ้านห้วยก้อด
หมู่ที่ 13 ถนนลำปาง-วังเหนือ บ้านทุ่งตุ้น   ตำบลร่องเคาะ  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเรียนชดเชย 7 เสาร์ (อ่าน 38) 07 ก.ค. 63
แจ้งเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 199) 01 พ.ค. 63
แจ้งหยุดยาวปีใหม่ 28 ธ.ค62-1 มค.62 (อ่าน 105) 23 ธ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันคริสต์มาส (อ่าน 104) 23 ธ.ค. 62
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่2/2562 (อ่าน 179) 24 ต.ค. 62
ตารางติวสอบ o-net และสมรรถนะ ของนักเรียนชั้น ป. 3,6 ตามวันเวลาที่กำหนดในตาราง (อ่าน 199) 21 ต.ค. 62
กำหนดการสอบปลายภาคเรียน (อ่าน 188) 22 ส.ค. 62
เชิญผู้ปกครองร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 9 ส.ค.62 (อ่าน 486) 02 ส.ค. 62
ระวัง! ไข้เลือดออก (อ่าน 245) 23 ก.ค. 62
ให้นักเรียน แต่งชุดขาวมาโรงเรีนยนทุกวันตลอดพรรษา (อ่าน 238) 23 ก.ค. 62
สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา (อ่าน 243) 16 พ.ค. 62