โรงเรียนบ้านห้วยก้อด
หมู่ที่ 13 ถนนลำปาง-วังเหนือ บ้านทุ่งตุ้น   ตำบลร่องเคาะ  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
ข่าวประชาสัมพันธ์
ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน (อ่าน 573) 28 ก.พ. 64
งานวิจัย การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (อ่าน 503) 28 ก.พ. 64
รับสมัครครูโอนย้าย (อ่าน 570) 06 ต.ค. 63
แจ้งเรียนชดเชย 7 เสาร์ (อ่าน 657) 07 ก.ค. 63
แจ้งเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 1114) 01 พ.ค. 63
แจ้งหยุดยาวปีใหม่ 28 ธ.ค62-1 มค.62 (อ่าน 609) 23 ธ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันคริสต์มาส (อ่าน 602) 23 ธ.ค. 62
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่2/2562 (อ่าน 778) 24 ต.ค. 62
ตารางติวสอบ o-net และสมรรถนะ ของนักเรียนชั้น ป. 3,6 ตามวันเวลาที่กำหนดในตาราง (อ่าน 1103) 21 ต.ค. 62
กำหนดการสอบปลายภาคเรียน (อ่าน 658) 22 ส.ค. 62
เชิญผู้ปกครองร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 9 ส.ค.62 (อ่าน 998) 02 ส.ค. 62
ระวัง! ไข้เลือดออก (อ่าน 840) 23 ก.ค. 62
ให้นักเรียน แต่งชุดขาวมาโรงเรีนยนทุกวันตลอดพรรษา (อ่าน 531) 23 ก.ค. 62
สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา (อ่าน 632) 16 พ.ค. 62