โรงเรียนบ้านห้วยก้อด
หมู่ที่ 13 ถนนลำปาง-วังเหนือ บ้านทุ่งตุ้น   ตำบลร่องเคาะ  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนบ้านห้วยก้อดได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อรับผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 และชี้แจงเกี่ยวกับกิจกรรมในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ให้ผู้ปกครองได้รับทราบในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยก้อดในภาคเรียนที่ 2 ต่อไป และได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในภาคเรียนที่ 1
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2565,14:31   อ่าน 66 ครั้ง