โรงเรียนบ้านห้วยก้อด
หมู่ที่ 13 ถนนลำปาง-วังเหนือ บ้านทุ่งตุ้น   ตำบลร่องเคาะ  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
ภาพกิจกรรม
รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา "DLA AWARD 2022" ระดับประเทศ
โรงเรียนบ้านห้วยก้อดขอแสดงความยินดีกับคุณครูศักดิ์รินทร์ จันทร์บูรณ์และคุณครูอโณทัย เมล์ทาง ที่ได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา "DLA AWARD 2022" ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 29 กันยายน 2565 ณ โรงแรมรีเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ มอบเกียรติบัตรท่านประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2565,11:38   อ่าน 63 ครั้ง