โรงเรียนบ้านห้วยก้อด
หมู่ที่ 13 ถนนลำปาง-วังเหนือ บ้านทุ่งตุ้น   ตำบลร่องเคาะ  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
ภาพกิจกรรม
อบรมโครงการวัยเรียน วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ไม่ลอง ไม่ท้อง ไม่ดื่ม
นางสุภาพร ทองใบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยก้อด พร้อมด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6เข้าร่วมการอบรมโครงการวัยเรียน วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ไม่ลอง ไม่ท้อง ไม่ดื่ม ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านแม่สงเหนือโดยมีนายเกษม สุจริต รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ ประธานในพิธีกิจกรรมเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนใส่ใจสุขภาพของตนเอง รู้เท่าทันภัยที่อยู่รอบตัว อย่างมีสติ รอบคอบก่อนตัดสินใจทำไม่เป็นโทษภัยกับตนเองและผู้อื่น ดำรงตนเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป

โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2565,21:33   อ่าน 207 ครั้ง