โรงเรียนบ้านห้วยก้อด
หมู่ที่ 13 ถนนลำปาง-วังเหนือ บ้านทุ่งตุ้น   ตำบลร่องเคาะ  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
ภาพกิจกรรม
สืบสานประเพณีของชุมชนและร่วมศึกษาพรรณไม้หายากบนเขารอยพระพุทธบาท
นางสุภาพร ทองใบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยก้อด พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียนชั้นป.6 เข้าร่วมกิจกรรมส่งน้ำรอยพระพุทธบาท บ้านสบลืน ในวันขึ้น 15 ค่ำ (ประเพณีเก้าเป็ง) สืบสานประเพณีของชุมชนและร่วมศึกษาพรรณไม้หายากบนเขารอยพระพุทธบาท
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2565,21:32   อ่าน 107 ครั้ง