โรงเรียนบ้านห้วยก้อด
หมู่ที่ 13 ถนนลำปาง-วังเหนือ บ้านทุ่งตุ้น   ตำบลร่องเคาะ  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมบวชป่าชุมชน
ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ทางโรงเรียนบ้านห้วยก้อด ได้พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมบวชป่าชุมชน ณ ป่าชุมชนบ้านห้วยก้อด โดยมีท่านนายอำเภอวังเหนือ พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลร่องเคาะ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อปลุกจิตสำนึกรักษ์ป่าชุมชนให้คงอยู่ "ป่าคือแหล่งอาหารของคนในชุมชน ถ้าไม่มีป่าอาหารก็หมด ชุมชนก็เดือดร้อน ขอให้ทุกคนเห็นความสำคัญของป่า"
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2565,17:17   อ่าน 107 ครั้ง