โรงเรียนบ้านห้วยก้อด
หมู่ที่ 13 ถนนลำปาง-วังเหนือ บ้านทุ่งตุ้น   ตำบลร่องเคาะ  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
ภาพกิจกรรม
มุฑิตาจิต คุณครูบุญธรรม หาญจักรแก้ว และคุณครูอินทร เหลี่ยมตระกูล
โรงเรียนบ้านห้วยก้อดขอแสดงความยินดีกับคุณครูบุญธรรม หาญจักรแก้ว และคุณครูอินทร เหลี่ยมตระกูลทั้งสองท่านที่มุ่งมั่นตั้งใจด้วยความวิริยะอุตสาหะพัฒนาศิษย์ให้มีความรู้ เป็นคนดีของชุมชนสังคมมาหลายรุ่นตลอดระยะเวลา 41 ปี ขอกุศลคุณงามความดีที่ครูได้สร้างทำให้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่คณะครูตลอดไปครับ
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 2563,16:28   อ่าน 71 ครั้ง