โรงเรียนบ้านห้วยก้อด
หมู่ที่ 13 ถนนลำปาง-วังเหนือ บ้านทุ่งตุ้น   ตำบลร่องเคาะ  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
โรงเรียนบ้านห้วยก้อดได้ดำเนินโครงการพัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยเรียนเชิญวิทยากรท้องถิ่นมาให้ความรูแก่นักเรียน ได้เรียนรู้ทักษะอาชีพ สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคต
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2563,16:20   อ่าน 70 ครั้ง