โรงเรียนบ้านห้วยก้อด
หมู่ที่ 13 ถนนลำปาง-วังเหนือ บ้านทุ่งตุ้น   ตำบลร่องเคาะ  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและกฎจราจรบนท้องถนน
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะโรงเรียนบ้านห้วยก้อดและโรงเรียนบ้านแม่สงร่วมกันจัดกิจกรรมสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและกฎจราจรบนท้องถนน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้พิษภัยของยาเสพติด และกฎระเบียบบนท้องถนน เพื่อเป็นประโยชน์กับนักเรียนในปัจจุบันและอนาคต
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2563,17:16   อ่าน 28 ครั้ง