โรงเรียนบ้านห้วยก้อด
หมู่ที่ 13 ถนนลำปาง-วังเหนือ บ้านทุ่งตุ้น   ตำบลร่องเคาะ  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
ภาพกิจกรรม
โครงการคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนบ้านห้วยก้อด
โรงเรียนได้เรียนเชิญพระวิทยากรนักเทศน์มาเทศนาอบรมนักเรียนให้มีความรู้เรื่องความกตัญญู เมตตา เสียสละ เพื่อส่งเสริมให้เป็นคนดีมีเมตตา เสียสละของสังคมและประเทศชาติต่อไป
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2563,14:48   อ่าน 15 ครั้ง