โรงเรียนบ้านห้วยก้อด
หมู่ที่ 13 ถนนลำปาง-วังเหนือ บ้านทุ่งตุ้น   ตำบลร่องเคาะ  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
ภาพกิจกรรม
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระในช่วงวันเข้าพรรษา
ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระขึ้น 15 ค่ำ และ 8 ค่ำ ในช่วงวันเข้าพรรษาเพื่อให้นักเรียนได้ให้ความสำคัญต่อพระพุทธศาสนา นำหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องในการให้ทาน รักษาศีล และภาวนา
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2563,14:25   อ่าน 21 ครั้ง