โรงเรียนบ้านห้วยก้อด
หมู่ที่ 13 ถนนลำปาง-วังเหนือ บ้านทุ่งตุ้น   ตำบลร่องเคาะ  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
sar โรงเรียนบ้านห้วยก้อด 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.1 MB 146555
sar โรงเรียนบ้านห้วยก้อด 2562 146429
sar โรงเรียนบ้านห้วยก้อด 2561 146416