โรงเรียนบ้านห้วยก้อด
หมู่ที่ 13 ถนนลำปาง-วังเหนือ บ้านทุ่งตุ้น   ตำบลร่องเคาะ  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
ผลประเมินพัฒนาการปฐมวัย
ผลประเมินพัฒนาการปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 1
ผลประเมินพัฒนาการปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2564
PNG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 268.8 KB
ผลประเมินพัฒนาการปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 2
ผลประเมินพัฒนาการปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2564
PNG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 212.38 KB
ผลประเมินพัฒนาการปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 3
ผลประเมินพัฒนาการปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2564
PNG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 205.79 KB